با ترکیب یک مخزن مستطیلی برای ته نشین کردن و یک بخش شیب دار برای انتقال رسوب می توان یک کلاسیفایر مارپیچی داشت. در این دستگاه  ذرات درشتر در  کف مخزن ته نشین شده بوسیله بخش شیبدار منتقل میشوند و ذرات ریز تر از با سریز از مخزن جدا میگردند.

موارد استفاده:

-        آبگیری

-        بازیابی ماسه

-        نرمه گیری

-        تنظیم چگالی واسطه سنگین

Clasi