این شرکت با پشتیبانی یکی از سازندگان معتبر آفریقای جنوبی آمادگی دارد ، تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز صنایع لیچینگ و بیولیچینگ به شرح زیر را تامین نماید:

· انواع تجهیزات خطوط لیچینگ و بیولیچینگ شامل سلول ها و مخازن، سیستم های فیلتراسیون ، میکسر های مختلف SX mixer,Turbin Mixer Pump Mixer, Autoclave Mixer, Flash Mixer Custom made Agitators

Agi

واحد تست آزمایشگاهی سیار

Agi4

پمپ های انتقال مواد

Agi1

سیستم های متحرک و نیمه متحرک بیولیچینگ

Agi3

Agi2