دهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران

شرکت باهان در راستای معرفی هرچه بهتر توانمندی های خود در زمینه تأمین تکنولوژی و تجهیزات کارخانجات فرآوری سنگ آهن در دهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران که از1 تا 2 بهمن ماه 1398 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می گردد حضور فعال خواهد داشت. لذا از تمامی صنعتگران و کارفرمایان محترم دعوت می گردد از غرفه این شرکت به شماره A36 بازدید بعمل آورند.

رونمایی از تکنولوژی بهره برداری بهینه خطوط فلوتاسیون در زمان توقف های غیر برنامه ریزی شده

تکنولوژی بهره برداری مدوام از خطوط فلوتاسیون توسط نماینده شرکت  eDartآفریقای جنوبی به کارفرمایان ایرانی، معرفی گردید. در این روش در صورت مختل شدن کارکرد و ضرورت تعمیر یکی از سلولهای فلوتاسیون ، نیازی به توقف کل خط نبوده، مدار فلوتاسیون با همان بازیابی تعیین شده ولی با ظرفیت کمتر قابلیت بهره برداری دارد: