خدمات پس از فروش شرکت باهان که از طریق کارگاه ها ، متخصصین بهره برداری و شرکتهایی که دارای قراردادهای همکاری انحصاری و طولانی مدت با باهان دارند اعمال میشود

  • تهیه دستورالعمل های راه اندازی , راهبری و نگهداری  و آزمایش عملکرد واحد ها
  • خدمات  نصب و راه اندازي  تجهیزات
  • خدمات مربوط به تعمیرات و نگهداری تجهیزات
  • بازدیدهای دوره ای و خدمات پس از فروش
  • آموزش و خدمات دوران بهره برداري

همچنين كارشناسان و متخصصين  این شرکت و همکاران خارجی خود آماده خواهند بود تا بر حسب ضرورت سريعاً به ايران عزيمت و خدمات خود را به آن شركت محترم ارائه نمايند