هماهنگی خدمات بازاریابی و فروش که متناسب با حوزه های کسب و کار مختلف در بخش های صنایع آهن و فولاد، صنایع فلزات غیر آهنی ، صنایع کانی های غیر فلزی  و صنایع غیر معدنی مدیریت میگردد.

  • دریافت اطلاعات فرآیندی، آناليز داده ها و انتخاب صحیح تجهیزات مربوطه
  • معرفی سازندگان و تامین کنندگان معتبر بین المللی به کارفرمایان
  • تهیه و تامین مواد و مصالح و تجهیزات صنعتی از سازندگان داخلی و خارجی معتبر بین المللی
  • تامین قطعات یدکی تجهیزات صنعتی با برندهای معرف بین المللی