خدمات طراحی و تأمین انواع خطوط لیچینگ و بیو لیچینگ مس ، انواع سلول های لیچینگ و سیستم های فیلتراسیون و میکسر های مختلف شاملSX mixer ,Turbin Mixer Pump Mixer, Autoclave Mixer, Flash Mixer, Custom made Agitators) توسط شرکتهای معتبر آفریقای جنوبی صورت میگیرد.  در این زمینه افتخار همکاری با شرکت های  ملی صنایع مس ایران، کاهنربا، زاگرس مس، بابک مس ایرانیان وکانی مس  را داشته ایم.