شرکت باهان با برخورداری از توان مهندسی کارشناسان و شرکتهای  شناخته شده همکار خارجی خود خدمات مهندسی پایه  و تکنولوژی به شرح زیر ارائه می نماید:
تامین تکنولوژی و مهندسی فرآوری سنگ آهن(کنسانتره)، سرب و روی و مس
تامین تکنولوژی و مهندسی خطوط گندله سازی سنگ آهن
تامین تکنولوژی و مهندسی خطوط لیچینگ و بیو لیچینگ مس
تامین تکنولوژی و مهندسی  واحد های ف باطله و فنیلتراسیون کنسانتره  و باطله
بازبینی مهندسی فرآیند خطوط فرآوری مواد معدنی